Telefon : +381 11 209 7847

Email: profylines@beotel.rs, office@profylines.com


DRUMSKI TRANSPORT

Sarađujemo sa prevoznicima širom Srbije i sveta, tako da smo u mogućnosti da za bilo koje destinacije drumski transport robe (bilo pun utovar ili jedna paleta),organizujemo u najkraćem mogućem roku, po najkonkurentnijim uslovima.

Prema Vašim potrebama I okolnostima, drumski transport robe možemo organizovati kao direktan transport, ili kao kombinovan transport (u kombinaciji sa železničkim, avio ili vodnim transportom) ili kao zbirni transport.

Transport robe po sistemu „od vrata do vrata“, što podrazumeva da Vašu robu, po Vašem nalogu, preuzimamo na dogovorenoj adresi, bez obzira da li je transportovana avio, vodnim ili železničkim transportom,i isporučujemo je na dogovorenoj destinaciji.

U saradnji sa nama možete da transportujete širok spektar robe, od standardnih tereta paletizovanih ili nepaletizovanih, do nestandardnih I specifičnih tereta.

 

              

 

 

Kontakt

Generala Mihajla Nedeljkovica 134. 11070 Beograd

Telefon: +381 11 209 7847

Faks: +381 11 209 7748

+381 63 214 116

+381 63 272 190

 

SME SERTIFIKAT